Jag ska föreslå en ordentlig omorganisering av beslutsfattandet i företaget…

Jag arbetar på ett företag i Ludvika som har djupgående traditioner, det är en äldre styrelse och de vill inte gå utanför sin bekvämlighetszon. Vissa saker och hur de hanterar en hel del inom företaget är ålderdomligt. Företaget hade kunnat bli betydligt mer vinstdrivande och framgångsrikt om de bara hade fokuserat på rätt saker, vilket de inte gör till 100% idag. För det första så tycker jag att själva beslutsfattande processen borde kunna gå smidigare till, nu är det en hierarkisk vertikal struktur som gäller. En grupp kommer med en idé och förmedlar den till en ansvarig som förmedlar den till sin ansvarige som i sin tur förmedlar den till sin chef som till sist vänder sig till högsta chefen för ett beslut i frågan. Det gör arbetsprocessen trögflytande och ineffektiv, samtidigt ger det de anställda mindre självförtroende. Det är inte ett hållbart ledarskap i den värld som vi just nu lever i där förändring går fort och där man alltid måste ligga två steg före konkurrenter. Därför har jag varit i kontakt med ett företag som erbjuder utbildningar i hållbart ledarskap i Ludvika. Jag har presenterat förslaget för min chef som ska föra det vidare till styrelsen. Vi som är anställda här är alla duktiga och har stora kvaliteter och styrkor som går förlorade på grund av att styrelsen inte litar på oss vilket gör att våra förmågor hämmas. Jag tror att ett mer hållbart ledarskap i hela organisationen hade fått företaget att blomstra och de anställda att uppskatta deras arbete på ett annat sätt gentemot idag, då beslut kan fattas på en mer horisontell nivå. Företaget som erbjuder information och introduktion kring hållbart ledarskap heter Humanrum och har under flera års tid arbetat med just det. De vänder sig till olika typer av företag i olika storlekar för att främja deras ledarskap till en mer hållbar variant.